Home       |        O projekte      |       Konferencia       |     Výstavy      |      Partnerské múzeá      |    Archív
Obsah tejto webovej stránky nemusí korešpondovať s oficiálnym stanoviskom Európskej únie.         Designed by ÁSZ STUDIO & Marekom  2009

Múzeum Jána Thaina
v Nových Zámkoch
Muzeálno-pedagogické aktivity

    V rámci plnenia jednej zo základných úloh múzea, ako i permanentnej snahe priblížiť múzeum verejnosti pripravujú pracovníci múzea detských sprievodcov a sprievodné aktivity k jednotlivým výstavám, ktoré sú zamerané predovšetkým na školské skupiny. Rovnaký charakter majú aj pravidelné vianočné tvorivé dielne. Rodinne sú zamerané podujatia pripravované pri príležitosti dňa múzeí. Viaceré podujatia sa organizujú v úzkej spolupráci so školami, nech už ide o prednášky, demonštračné hodiny alebo akcie ako karneval historických masiek, či výtvarná súťaž "Po stopách Antona Bernoláka".

Vysunuté pracoviská Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch vo Svodíne

Veľkonočná tvorivá dielňa
    Organizuje sa od r. 2007. Jej cieľom je oživiť a zachovať tradície Veľkonočných sviatkov, uchovávať kultúrne dedičstvo našich predkov. Počas tvorivej dielne, ktorá sa koná v sobotu pred sviatkami, predstavujeme deťom (miestnym i z blízkeho okolia) tradičné remeslá i zručnosti, ktoré boli voľakedy samozrejmosťou v každej rodine. Na niektoré špeciálne remeslá sú pozvaní remeselníci, ktorí sa venujú deťom celé poobedie. Vlastnoručne vyrobené malé umelecké diela v podobe kraslíc, korbáčikov, pohľadníc, drevených hračiek si deti na záver popoludnia zoberú domov.

Májová tvorivá dielňa
    Je to celodenný program pre rodiny s deťmi, ktorý začína výstavou jedného ľudového umenia. Potom remeselníci prezentujú svoje diela a do večera tvoria spolu s deťmi. Vyrobí sa drevená hračka zo začiatku 20.storočia, na ktorej sa deti učia opracovávať drevo, a zisťujú, že vlastnoručne vyrobená hračka vie byť oveľa originálnejšia a trvácnejšia, ako kupovaná. Večer v spolupráci s folklórnou skupinou IGLICE sa ozdobí a postaví máj.

Jesenná tvorivá dielňa
    Je určená pre deti a ich rodičov. Je zameraná na výrobu lampášov. Doplnená je o vyrezávanie rôznych sôch z tekvíc, výrobu drevenej hračky, rôznych predmetov z jesenných plodov - obrázky, figúrky a iné zaujímavosti týkajúce sa jesene. Remeselník, vyrábajúci metly, s deťmi vyhotoví miniatúrne bosorácke metličky. V prípade zlého počasia sa akcia koná v stodole, kde si deti užívajú výbornú atmosféru spoločnej tvorby. Počas podujatia sa podáva teplý čaj, ktorý najmä v chladnom počasí príjemne zohreje.

Vianočná tvorivá dielňa
    Je určená pre žiakov ZŠ a pre deti z MŠ. Celý druhý adventný týždeň je venovaný vianočným tradíciám, vianočným zvykom. V spolupráci s miestnou knižnicou si deti vypočujú vianočný príbeh. Na základe toho sa potom rozdelia do menších skupín a každá skupina hrá jedného člena rodiny počas sviatkov. Takto sa oboznámia s významom tohto sviatku, pripravia si niektoré z vianočných jedál a ozdobia si vianočný stromček, na ktorý si sami vyrobia ozdoby z prírodných materiálov. Neuvedomujúc si skutočnosť, že sa učia, rozvíjajú svoju tvorivosť a tým podporujú morálny rozvoj ich osobností. Pri tom sa nielen zabavia, ale dokážu prežívať tento sviatok aj v domácom prostredí, možno niekedy budú príkladom aj pre svojich rodičov.